Documenten

Governance
Overig
Statuten Stichting The Privacy Collective (NL)
Download document (pdf)
Articles of Association Statuten Stichting The Private Collective (EN)
Download document (pdf)
Claim Code Compliance Statement - Juni 2023 (EN)
Download document (pdf)
Claim Code Compliance Statement - Juni 2022 (EN)
Download document (pdf)
Claim Code Compliance Statement - Maart 2022 (EN)
Download document (pdf)
Claim Code Compliance Statement - Augustus 2020 (EN)
Download document (pdf)
Jaarverslag Bestuur 2020
Download document (pdf)
Jaarverslag Bestuur 2021
Download document (pdf)
Jaarverslag Bestuur 2022
Download document (pdf)
Verslag Raad van Toezicht 2020
Download document (pdf)
Verslag Raad van Toezicht 2021
Download document (pdf)
Verslag Raad van Toezicht 2022
Download document (pdf)
Bijlage aanvulling jaarverslagen bestuur en RvT 2020
Download document (pdf)
Appeldagvaarding collectieve vordering Oracle en Salesforce (NL)
Download document (pdf)
Uitspraak rechtbank Amsterdam 29 december 2021
Download document (pdf)
Dagvaarding collectieve vordering Oracle en Salesforce (NL)
Download document (pdf)
Dagvaarding collectieve vordering Oracle en Salesforce (EN)
Download document (pdf)
Cookie Manual
Download document (pdf)

Stichting The Privacy Collective is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78195888