Over ons

OVER STICHTING THE PRIVACY COLLECTIVE

The Privacy Collective is een non-profit organisatie die opkomt voor privacyrechten van eenieder die actief gebruikt maakt van het internet.

Nog steeds worden, vaak op grote schaal, privacyrechten geschonden of persoonsgegevens misbruikt. Voor een effectieve bescherming van privacyrechten is het daarom nodig om in actie te komen.

The Privacy Collective strijdt voor eerlijke en adequate vergoedingen voor degene van wie de privacy online geschonden is. Dat doen we samen met privacy experts, een betrokken achterban en partnerorganisaties, binnen en buiten Nederland.

The Privacy Collective is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een onafhankelijk bestuur, samengesteld zoals hieronder is toegelicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De stichting kent daarnaast een raad van toezicht, die samengesteld is op de wijze zoals hieronder te lezen valt. De leden van het bestuur en de raad van toezicht beschikken over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de belangen zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de stichting.

BESTUUR
Hugo Hollander is registeraccountant en partner van zijn eigen Maatschappelijk Accountantskantoor Share Impact Accountants. Tot 2016 was hij audit partner bij EY en naast algemeen accountant tevens verantwoordelijk voor de duurzaamheidsaccountants. Gedreven om persoonlijk bij te dragen bij zijn klanten en het beste uit zijn mensen te halen.

Daarnaast is hij actief als commissaris en toezichthouder bij diverse maatschappelijke organisaties. Hij is tevens jurylid van de duurzaamheidsprijs van de Koning Willem I stichting. Verder is hij co-auteur van een tweetal management boeken: Leidraad voor inspirerend leiderschap (2014) en Duurzaamheid is Passé (2017).
Hugo Hollander

Voorzitter & Finance

Annelies van der Ploeg is advocaat en als partner verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor werkte zij in de praktijkgroep Commercial Contracts en Litigation bij Boekel De Nerée en Van Doorne. Zij is gespecialiseerd in (internationaal) commercieel contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Annelies van der Ploeg is bovendien een zeer ervaren litigation advocaat. Zij treedt op voor grote nationale en internationale bedrijven in complexe aansprakelijkheidskwesties, post M&A geschillen en geschillen over bijvoorbeeld non-conformiteit en garantieclaims, de beëindiging van een langjarig commercieel contract of de uitleg van een contractuele bepaling. Haar cliënten zijn o.a. actief in de telecom, ICT, food en agri, de automotive en petrochemische industrie en de bouw- en installatiesector.
Annelies van der Ploeg

Legal

Dr. Joris van Hoboken is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel en universitair hoofddocent aan het instituut voor informatierecht (IViR) aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Joris van Hoboken werkt op het snijvlak van bescherming van grondrechten (gegevensprivacy, vrijheid van meningsuiting, non-discriminatie) en de regulering van platformen en internetdiensten en is een specialist in Europese gegevensbescherming, algoritmische regulering en regulering van online tussenpersonen.
Joris van Hoboken

General/Privacy

RAAD VAN TOEZICHT
Egbert Dommering was van 1968 tot 2010 advocaat in Den Haag (Buruma-Maris) en Amsterdam (Stibbe, Brinkhof). In 1988 werd hij benoemd tot hoogleraar informatierecht aan de UvA. Van 1989 tot 2004 was hij directeur van het Instituut voor Informatierecht. Als advocaat was hij betrokken bij vele van de spraakmakende procedures op het gebied van media, telecommunicatie, privacy en auteursrecht. Zijn belangrijkste (co)publicaties waren Handboek Telecommunicatierecht (1999), Informatierecht, fundamentele rechten voor de informatiemaatschappij (2000), European Media Law (2008), De Europese Informatierechtsorde (2019) en voor een algemeen publiek Het Verschil van Mening (2016) over de geschiedenis en de theorie van de vrijheid van meningsuiting in Europa en de VS, en De Affaire Ruf, Crisis in het Stedelijk Museum (2020).

Hij is annotator van de Nederlandse Jurisprudentie op het gebied van Europees media- en privacyrecht. Hij was lid van tal van commissies en redacties, sinds mei 2020 lid van de Commissie Evaluatie van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Evaluatiecommisse WIV 2017).
Egbert Dommering

Voorzitter Raad van Toezicht

Friederike van der Jagt is privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht, docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy, bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging en plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline.
Friederike van der Jagt

Lid Raad van Toezicht

Inge-Lisa Toxopeus begon in 1998 bij PWC. Daar deed zij audits bij multinationals en kleinere organisaties. Als Register Accountant is zij zich gaan specialiseren in fraudeonderzoeken en het berekenen van financiële verliezen. In 2007 stapte mevrouw Toxopeus over naar NautaDutilh. Sinds 2012 is zij partner bij Hermes-Advisory, gespecialiseerd in o.a. financiële verliesberekening en procesondersteuning. Zij is docent aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. Zij staat in het Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen als forensisch accountant. Inge-Lisa Toxopeus is benoemd op voordracht van de externe financier.
Inge-Lisa Toxopeus

Lid Raad van Toezicht

PARTNERS