Over ons

ONZE JURIDISCHE PROCEDURE: JOUW STEUN IS NODIG

The Privacy Collective is een non-profit organisatie die opkomt voor privacyrechten van eenieder die actief gebruikt maakt van het internet.

Nog steeds worden, vaak op grote schaal, privacyrechten geschonden of persoonsgegevens misbruikt. Voor een effectieve bescherming van privacyrechten is het daarom nodig om in actie te komen.

The Privacy Collective strijdt voor eerlijke en adequate vergoedingen voor degene van wie de privacy online geschonden is. Dat doen we samen met privacy experts, een betrokken achterban en partnerorganisaties, binnen en buiten Nederland.

The Privacy Collective is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een onafhankelijk bestuur, samengesteld zoals hieronder is toegelicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De stichting kent daarnaast een raad van toezicht, die samengesteld is op de wijze zoals hieronder te lezen valt. De leden van het bestuur en de raad van toezicht beschikken over de specifieke deskundigheid en ervaring die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de belangen zoals omschreven in de statutaire doelstelling van de stichting.

Het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting zullen zich beide (op grond van artikel 3:305a lid 2 sub b BW) inspannen om haar achterban zo veel als redelijkerwijs mogelijk te betrekken bij de besluitvorming over belangrijke onderwerpen . In het bijzonder zal de Stichting met haar achterban overleggen over de verdeling van een eventuele financiële vergoeding die kan worden verkregen voor (een deel van) de schade die haar achterban stelt te hebben geleden in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten, alsmede over een eventueel voorstel tot schikking als bedoeld in artikel 5 lid 4 sub f van de statuten. De Stichting kan haar achterban hierover consulteren door middel van (digitale) bijeenkomsten zoals “webcasts” of andere vormen van online communicatie.

Verder onderhoudt de Stichting regelmatig en intensief contact met privacyorganisaties in binnen- en buitenland, waarbij duizenden mensen zijn aangesloten die om hun privacy geven. Ook houden we opiniepeilingen onder internetgebruikers, over thema’s die voor deze zaak van belang zijn. Alle inzichten die we opdoen, worden meegenomen in onze besluitvorming.

Neem gerust contact met ons op via [email protected] als je vragen hebt of iets onder onze aandacht wil brengen.

Bestuur

Femke Hendriks is jurist, ex-advocaat en werkzaam als zelfstandig adviseur, sparringpartner en expert collectieve acties. Zij vindt dat iedereen op toegankelijke wijze toegang moet hebben tot de rechter, en heeft in verschillende posities bijgedragen om het thema ‘access to justice’ (en de efficiënte afwikkeling van massaschade) op de kaart te zetten. Ze maakte deel uit van de ‘juristengroep’ die aanbevelingen heeft geformuleerd resulterend in de huidige WAMCA-wetgeving, en is daarnaast betrokken geweest bij baanbrekende procedures voor gedupeerde consumenten en beleggers in binnen- en buitenland.

Ze studeerde in Leiden, werkte als advocaat in Rotterdam en later als adjunct-directeur bij de VEB. Bij pensioenbeheerder PGGM werkte zij als advocaat/ senior adviseur in het verantwoord beleggen team met focus op integratie van duurzaamheid in de beleggingsketen.

Recenter werkte ze als directeur van de Stichting Diesel Emissions Justice; momenteel adviseert zij DG Herstel Toeslagen bij het Ministerie van Financiën.

Femke Hendriks
Voorzitter

mr. dr. Anatoli van der Krans is advocaat in Amsterdam, en is gespecialiseerd in corporate governance en collectieve acties. Anatoli is zijn carrière begonnen als universitair docent Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hier is hij ook gepromoveerd op zijn onderzoek naar de virtuele aandeelhoudersvergadering. Later werkte hij als senior adviseur verantwoord beleggen bij MN, een van de grootste pensioenvermogensbeheerders. Hier was hij verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheid in de beleggingen van pensioenfondsklanten. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het uitoefenen van aandeelhoudersrechten door stemmen en dialogen met ondernemingen en marktpartijen om lange termijn waardecreatie en duurzaamheid te verbeteren.

Anatoli heeft financieel recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en Law & Economics aan de University of Hamburg en aan de Aix-Marseille University.

Anatoli van der Krans
Lid, Finance

mr. dr. Anton Ekker is zelfstandig advocaat te Amsterdam en is gespecialiseerd in Digital Rights, Privacy en Artificial Intelligence (AI).

Anton zet zich onder andere in voor de digitale rechten van platform werkers. Hij vertegenwoordigt Uber en Ola chauffeurs in principiële procedures over data transparency, profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Eerder voerde hij collectieve acties tegen de Staat over het Systeem Risico Indicatie (‘Syri’) en tegen de Belastingdienst over gegevensverstrekking in het kader van inkomensafhankelijke huurverhogingen (‘Gluurverhoging’). Anton adviseert met grote regelmaat over grootschalig verwerking en uitwisseling van medische gegevens en was jarenlang juridisch adviseur van het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (“Nictiz’). Anton is voorzitter van de onlangs opgerichte Vereniging Artificial Intelligence Advocaten (‘VAIA’).

Voorafgaand aan zijn loopbaan in de advocatuur promoveerde Anton bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) op de grondrechtelijke bescherming van anonieme communicatie.

Anton Ekker
Lid

Raad van Toezicht

Jan Maarten Slagter (1969) was als directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) (2007 – 2014) direct betrokken bij enkele van de meest in het oog lopende collectieve schadevergoedingsacties in de Nederlandse geschiedenis (Fortis, SNS Reaal, World Online). Slagter studeerde rechten in Leiden, was advocaat te Amsterdam en journalist van Het Financieele Dagblad, onder meer in de Londense City. Na zijn tijd bij de VEB was hij programmadirecteur bij Nyenrode Business Universiteit, commissaris bij KPMG Nederland en columnist bij De Financiële Telegraaf. Sinds 2017 is hij ceo van het International Bureau of Fiscal Documentation.

Jan Maarten Slagter
Voorzitter

Hein Greven (Amsterdam, 1969) is een brede communicatieadviseur met een focus op public affairs en stakeholder relaties. Zijn ervaring is opgebouwd op de terreinen energie, zorg, duurzaamheid, telecom, finance en creatieve industrie. Hij brengt de maatschappelijke waarde, het perspectief van de burger en het publieke belang graag in bij de belangenbehartiging voor bedrijven. Andersom dringt hij er bij overheden en NGO’s op aan om ruimte te houden voor ondernemerschap en creativiteit. Empathie en rekening houden met het belang van de ander zijn de kern van zijn werkwijze.

Hein was in 2013 medeoprichter van communicatie- en public affairs bureau Wepublic, waar hij nu als associé aan verbonden is. Daarvoor werkte hij bij Eneco, Boer & Croon, KPN en Atradius. Hein studeerde politicologie in Leiden en was voorzitter van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) en bestuurslid van de Waddenvereniging. Hein studeerde politicologie in Leiden.

Hein Greven
Lid

Vonne Laan is advocaat privacyrecht en founding partner bij The Data Lawyers, een boutique kantoor op het gebied van privacy- en IT-recht. Zij staat cliënten bij in uiteenlopende privacyzaken, waaronder op het raakvlak met de WAMCA en gerelateerde massaschadeclaims.

Vonne spreekt en publiceert veel over privacyrecht. Zo is zij onder meer auteur van de Boom Basics Privacyrecht van Boom Juridische Uitgevers, vaste medewerker bij Tijdschrift voor Internetrecht, en annotator voor Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. Verder is Vonne lid bij diverse verenigingen, waaronder de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A) en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR). Tot slot is Vonne Chapter Chair van de KnowledgeNet Chapter van de International Association of Privacy Professionals (IAPP) in Nederland.

Vonne Laan
Lid

JURIDISCH TEAM

Stichting The Privacy Collective is een non-profit organisatie die samen met haar partners en supporters opkomt voor de privacyrechten van internetgebruikers.

De Stichting wordt bijgestaan door de advocatenkantoren bureau Brandeis (Christiaan Alberdingk Thijm en Frank Peters) en Birkway (Ianika Tzankova en Quirijn Bongaerts).

Steun onze zaak tegen Oracle en Salesforce.

Aanmelden

Toon je support

Door je gegevens hier achter te laten steun je onze zaak tegen Oracle en Salesforce. We gebruiken je volledige naam en mailadres mogelijk om in de juridische procecure aan te tonen hoeveel mensen actief hun steun hebben gegeven aan The Privacy Collective.

Support form | home & popup

- Je steunt de zaak van The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce.


- Je maakt deel uit van de groep van benadeelden.

Je maakt deel uit van deze groep als je sinds 26 mei 2018 vanuit Nederland cookies geaccepteerd hebt van Oracle en/of Salesforce en op dit moment in Nederland woont. Deze cookies zijn aanwezig op populaire websites zoals nu.nl, booking.com, marktplaats.nl, bol.com, buienradar.nl, telegraaf.nl, funda.nl en amazon.nl.


- The Privacy Collective gebruikt jouw voor- en achternaam en emailadres om jouw steun aan te tonen in de procedure tegen Salesforce en Oracle en om contact met je op te nemen over het verloop van de procedure.

Waar mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd. Lees hier het volledige privacybeleid van TPC.


Door op 'Aanmelden' te klikken, bevestig je het bovenstaande.