Op 15 november vond de eerste zitting plaats in de procedure van The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce bij de rechtbank Amsterdam. Door de kort voor de zitting aangescherpte coronamaatregelen was de zitting deels fysiek en deels digitaal. Geïnteresseerden konden de zitting gelukkig nog steeds digitaal bijwonen.

De zitting ging over de ontvankelijkheid van The Privacy Collective en enkele andere formele punten zoals de bevoegdheid van de rechtbank en het toepasselijke recht. The Privacy Collective heeft tijdens de zitting bepleit dat zij ontvankelijk is om te kunnen procederen tegen Oracle en Salesforce, onder meer omdat zij:

  • een grote achterban heeft (meer dan 75.000 Nederlanders hebben hun steun betuigd) en daarvoor inspraakmomenten organiseert (bijv. in de vorm van ‘Ask me Anything’ sessies);
  • steun geniet van veel privacy-organisaties en met hen samenwerkt; en
  • betrokken is bij de lobby voor de bescherming van de online privacy van Europese burgers.

Ook heeft de Stichting bepleit dat het noodzakelijk is om tegen privacy inbreuken op deze schaal collectief op te komen.

Oracle en Salesforce hebben verweer gevoerd. De uitspraak wordt verwacht op 12 januari 2022, maar kan door de rechtbank worden uitgesteld. Wij plaatsen zo snel mogelijk een update wanneer wij meer weten. Wanneer de rechtbank The Privacy Collective ontvankelijk verklaart, wordt de zaak tegen Oracle en Salesforce inhoudelijk behandeld.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via [email protected].