The Privacy Collective is niet-ontvankelijk in procedure tegen Oracle en Salesforce

Vandaag heeft The Privacy Collective kennisgenomen van een teleurstellende uitspraak in haar procedure tegen Oracle en Salesforce. De rechtbank heeft The Privacy Collective niet-ontvankelijkheid verklaard, omdat zij niet op juiste wijze steun van haar achterban zou hebben verkregen.

Dit betekent dat The Privacy Collective volgens de rechtbank niet verder mag procederen namens de miljoenen Nederlanders die de dupe zijn geworden van de activiteiten van Oracle en Salesforce. Oracle en Salesforce schenden stelselmatig fundamentele rechten en Europese privacywetgeving door zonder rechtmatige grondslag de gegevens van Nederlandse internetgebruikers te verzamelen en verwerken. Door het handelen van Oracle en Salesforce hebben de circa tien miljoen Nederlandse internetgebruikers die The Privacy Collective vertegenwoordigt schade geleden. The Privacy Collective vorderde onder meer dat Oracle en Salesforce veroordeeld worden om de geleden schade te vergoeden.

The Privacy Collective gaat samen met haar advocaten de uitspraak nader bestuderen en zich beraden op haar mogelijkheden, zoals een hoger beroep.