Rondetafeldiscussie 22 september 2022

Op 22 september 2022 hield The Privacy Collective een rondetafeldiscussie met Freedom Internet, De Datavakbond, Privacy First, Internet Society en het Platform Burgerrechten.

Besproken onderwerpen zijn onder meer de stand van zaken in de procedure tegen Salesforce en Oracle en de kwestie van ontvankelijkheid. Daarbij is vastgesteld dat het van groot belang is om vanuit privacyorganisaties te communiceren dat het collectief actierecht zwaar onder druk staat.  Daartoe zijn verschillende vormen en strategie√ęn besproken tussen de aanwezige partijen. Tot slot is besproken welke partijen uit binnen- en buitenland eventueel betrokken zouden kunnen worden bij de coalitie en de strategische samenwerking.  

The Privacy Collective bedankt alle partijen voor hun aanwezigheid en input en kijkt uit naar de volgende rondetafelbijeenkomst.