Update rondetafeldiscussie 10 juni

NL

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Op 10 juni 2021 organiseerde The Privacy Collective een rondetafeldiscussie voor haar belangrijkste Nederlandse supporters. Organisaties zoals ISOC NL, Privacy First, Freedom Internet en Qiy Foundation namen deel en konden met hun vragen en opmerkingen terecht aan bij het bestuur en de advocaten van The Privacy Collective.

Er werd onder meer gesproken over de inmiddels geplande zitting die op 15 November 2021 zal plaatsvinden bij de Rechtbank Amsterdam. De Stichting heeft daarover met haar achterban van gedachten gewisseld en besprak onder meer de mogelijkheid om in aanvulling op de schadevergoeding die al gevorderd worden een verbodsactie tegen Oracle en Salesforce in te stellen bij de Rechtbank. De Stichting gaat onderzoeken of dat mogelijk en wenselijk is.

De komende maanden zal The Privacy Collective actief contact blijven zoeken met haar eigen achterban en met die van haar supporters om te begrijpen wat er leeft onder Nederlandse internetgebruikers, en hoe zij het beste vertegenwoordigd kunnen worden door TPC.

Leave a Reply

Your email address will not be published.