Petitie

Aangeboden namens Nederlandse internetgebruikers aan politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van november 2023

Bescherm Nederlandse burgers tegen online tracking

Volg deze link om de petitie te ondertekenen via petities.nl.

Techbedrijven maken miljardenwinsten door dagelijks massaal onze privacyrechten te schenden. Met tracking technologie verzamelen ze enorme hoeveelheden persoonsgegevens van internetgebruikers. Deze gegevens worden gebundeld en verkocht aan partijen die erop uit zijn ons om uiteenlopende redenen te beïnvloeden. Dit alles vindt achter onze rug om plaats, zonder geldige toestemming en daarmee in strijd met de AVG. Dit verdienmodel creëert aanzienlijke maatschappelijk risico’s, zoals:

Massasurveillance en uitholling privacy; de talloze gegevens die techbedrijven over internetgebruikers verzamelen, geven een diep indringend beeld van ieders interesses, overtuigingen en persoonlijke leven. Achter de schermen wordt een enorme hoeveelheid intieme informatie verzameld die op tal van manieren kan worden misbruikt.

Discriminatie; de profielen die techbedrijven over internetgebruikers aanleggen, delen mensen in op basis van ras, gender en tal van andere kenmerken. Discriminerende praktijken die op elke andere plek  in de samenleving onaccaptabel zouden zijn, zijn bij deze partijen aan de orde van de dag.

Polarisatie en manipulatie; deze profielen bepalen in sterke mate welke informatie je krijgt te zien op websites en online platformen. Dit wordt achter de schermen besloten door partijen die ons om uiteenlopende redenen proberen te beïnvloeden. Dat kunnen adverteerders zijn die een product willen verkopen, platformen op jacht naar clicks en schermtijd, maar evengoed partijen die erop uit zijn om iemands mening in een bepaalde richting te sturen. Als lezer kun je slechts gissen waarom je bepaalde informatie wel of niet krijgt voorgeschoteld.

Voor een goed werkende democratie is het van groot belang dat burgers op een geïnformeerde wijze hun mening kunnen vormen. De schimmige manier waarop techbedrijven burgers volgen, profileren en hun gedrag en gedachten proberen te beïnvloeden, maakt de online omgeving tot een speelbal van partijen die onze aandacht per opbod kunnen kopen.

Europese regels schieten tekort, leiderschap vereist

De onlangs van kracht geworden Europese Digital Services Act (DSA) is een belangrijke eerste stap om deze praktijken aan banden te leggen, maar gaat nog niet ver genoeg. Zo verbiedt de DSA slechts het gebruik van gevoelige gegevens zoals ras, politieke overtuiging en gezondheid bij het online profileren van burgers. Privacy-organisaties geven aan dat dit niet effectief zal zijn. De algoritmen die techbedrijven gebruiken, omzeilen dit verbod door vergelijkbare gegevens (proxies) te verzamelen die ons indirect in dezelfde discriminerende hokjes plaatsen.

De enige manier om een eind te maken aan deze praktijken is door een algemeen verbod op het gebruik van tracking technologie, die de kern vormt van dit illegale verdienmodel. Nu de EU hier niet volledig in is geslaagd, ligt de bal bij de Nederlandse politiek. Die is nu aan zet om door te gaan waar Brussel is gestopt en haar burgers te beschermen tegen de surveillance, polarisatie en manipulatie van de online omgeving.

Door de inzet van tracking technologie op Nederlandse internetgebruikers te verbieden, kunnen de schadelijke gevolgen worden ingeperkt en kan Nederland een gidsland worden in het optreden tegen partijen die onze online privacy schenden. De opgedane kennis en ervaring kunnen tevens de opmaat vormen naar toekomstige Europese wetgeving die de tekortkomingen van de DSA oplost.

Oproep

Ondertekenaars roepen politieke partijen in Nederland op tot het invoeren van een wettelijk verbod op het toepassen van tracking technologie op Nederlandse internetgebruikers. Partijen in het nieuw te vormen kabinet zouden de invoering van dit verbod moeten opnemen in het regeerakkoord en zich hard moeten maken om hiervoor passende wetgeving te maken en deze te handhaven. Tevens zou het te vormen kabinet zich in Brussel moeten inzetten op een algeheel Europees verbod op tracking technologie.

 

Deze oproep wordt ondersteund door de onderstaande organisaties:

Bits of Freedom
Burgerrechtenvereniging Vrijbit
De Datavakbond
Freedom Internet
Free Press Unlimited
Internet Society Nederland
Platform Burgerrechten
Privacy First
The Privacy Collective
Waag Futurelab

Meer lezen

  • Het verbond van Europese digitale rechtenorganisaties eDRI schreef dit commentaar op de tekortkomingen en kansen van de Digital Services Act die dit jaar van kracht werd.
  • Lees hier over het verzoek tot handhaving dat Bureau Clara Wichmann indiende bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nadat een rapport van Global Witness blootlegde dat vacatures op Facebook voor bepaalde beroepen bijna uitsluitend aan mannen of vrouwen werden getoond.
  • Lees hier over een onderzoek van het Rathenau Instituut naar de inzet van ‘politieke targeting’ tijdens verkiezingstijd.
  • Welke labels je als internetgebruiker zoal krijgt opgeplakt door bedrijven die ons via online tracking volgen, wordt duidelijk uit een onderzoek van techwebsite The Markup, dat inzage kreeg in een database van een datahandelaar. Deze labels variëren in categorie van koopgedrag tot politieke voorkeuren, ras en etniciteit, werk- en verblijfslocaties, financieel vermogen, psychologische profielen, huishoudsamenstelling en fysieke en mentale gezondheid. Vaak worden er verschillende combinaties binnen één profiel gebruikt. Lees het volledige artikel op de website van The Markup (Engels).

 

Steun onze zaak tegen Oracle en Salesforce.

Aanmelden

Toon je support

Door je gegevens hier achter te laten steun je onze zaak tegen Oracle en Salesforce. We gebruiken je volledige naam en mailadres mogelijk om in de juridische procecure aan te tonen hoeveel mensen actief hun steun hebben gegeven aan The Privacy Collective.

Support form | home & popup

- Je steunt de zaak van The Privacy Collective tegen Oracle en Salesforce.


- Je maakt deel uit van de groep van benadeelden.

Je maakt deel uit van deze groep als je sinds 26 mei 2018 vanuit Nederland cookies geaccepteerd hebt van Oracle en/of Salesforce en op dit moment in Nederland woont. Deze cookies zijn aanwezig op populaire websites zoals nu.nl, booking.com, marktplaats.nl, bol.com, buienradar.nl, telegraaf.nl, funda.nl en amazon.nl.


- The Privacy Collective gebruikt jouw voor- en achternaam en emailadres om jouw steun aan te tonen in de procedure tegen Salesforce en Oracle en om contact met je op te nemen over het verloop van de procedure.

Waar mogelijk worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd. Lees hier het volledige privacybeleid van TPC.


Door op 'Aanmelden' te klikken, bevestig je het bovenstaande.