Tijdlijn

13 Juni 2023: Het Gerechtshof Amsterdam heeft de datum voor mondelinge behandeling van de zaak van The Privacy Collective tegen Salesforce en Oracle bepaald op donderdag 8 februari 2024.
25 oktober 2022: Salesforce en Oracle dienen hun (separate) memories van Antwoord in bij het Gerechtshof in Amsterdam.
16 augustus 2022: The Privacy Collective dient Memorie van Grieven in en verzoekt het Gerechtshof in Amsterdam de eerdere beslissing van de rechtbank te vernietigen en haar vorderingen in hoger beroep toe te wijzen.
28 maart 2022: The Privacy Collective heeft hoger beroep ingesteld.
Read more
29 december 2021: Rechtbank oordeelt dat The Privacy Collective niet-ontvankelijk is in procedure tegen Oracle en Salesforce.
Read more
15 november 2021: zitting vindt plaats bij de Rechtbank Amsterdam over de ontvankelijkheid van The Privacy Collective en enkele andere formele punten.
Read More
29 oktober 2021: de rechtbank Amsterdam wijst het wrakingsverzoek toe. Een nieuwe rechter wordt aangewezen.
Read More
Oktober 2021: Oracle en Salesforce dienen een verzoek in tot wraking van een van de rechters, omdat hij de schijn zou hebben gewekt partijdig te zijn. Dit leidt tot een korte procedure. The Privacy Collective is daarbij geen partij.
Read More
September 2021: The Privacy Collective reageert door het indienen van een akte bij de rechtbank op enkele punten uit de conclusies van antwoord van Oracle en Salesforce.
Juni 2021: de rechtbank Amsterdam bepaalt dat de mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 15 november 2021.
April 2021: Oracle en Salesforce reageren met een conclusie van antwoord op de dagvaarding van The Privacy Collective – de procedure en dus ook de conclusie van antwoord is in deze fase beperkt tot de ontvankelijkheid van The Privacy Collective en enkele andere formele punten.
Augustus 2020: The Privacy Collective dagvaardt Oracle en Salesforce.
Read More
Juli 2020: overleg vindt plaats tussen The Privacy Collective en Salesforce respectievelijk Oracle. Partijen komen in de gesprekken niet nader tot elkaar.
Juni 2020: The Privacy Collective sommeert Oracle en Salesforce om schendingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beëindigen en nodigt beide partijen uit voor overleg. Oracle en Salesforce reageren op de brieven van The Privacy Collective.
Mei 2020: stichting The Privacy Collective wordt opgericht.

Stichting The Privacy Collective is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78195888