Privacybeleid

PRIVACYBELEID STICHTING THE PRIVACY COLLECTIVE

(laatst gewijzigd op 11 juni 2020)

Dit is het privacybeleid van The Privacy Collective (hierna te noemen: “The Privacy Collective”, “wij”, “ons” of “onze”. Dit privacybeleid heeft betrekking op uw bezoek aan www.theprivacycollective.nl en uw contact met The Privacy Collective.

The Privacy Collective is een stichting opgericht op grond van Artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek (Kamer van Koophandel: 78195888), statutair gevestigd te Amsterdam, bezoekadres aan de Catharijnesingel 73 (3511 GM) te Utrecht, Nederland.

The Privacy Collective is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door The Privacy Collective kunt u contact opnemen via: info@theprivacycollective.nl.

Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Als u theprivacycollective.nl bezoekt, verwerkt The Privacy Collective gegevens die nodig zijn voor het functioneren en de veiligheid van de website, zoals uw IP-adres en browsertype (grondslag: uitvoering van de overeenkomst). Deze gegevens worden alleen gedurende de sessie verwerkt en bewaard. The Privacy Collective maakt geen gebruik van tracking cookies of soortgelijke technieken.

Als u contact met ons opneemt via e-mail, verwerken wij persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht om op uw bericht te reageren, (grondslag: uitvoering van de overeenkomst).

Hoe we uw persoonsgegevens delen

The Privacy Collective kan gebruik maken van de diensten van derden, zoals een hostingprovider, om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen treden op als verwerkers voor The Privacy Collective en wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Wat uw rechten zijn

U heeft het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking. Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen of contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via info@theprivacycollective.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.